0,00 € , 0 izd.

Izbrane teme iz osnov matematike

17,00 €
004

Eva Horvat in Luka Boc Thaler
Izbrane teme iz osnov matematike


Knjiga je v osnovi namenjena bodočim pedagogom, ki bodo (med drugim) poučevali matematiko. Njen namen je obravnava izbranih matematičnih tem, katerih poznavanje in razumevanje je za bodočega pedagoga pomembno in koristno: osnove logike, teorije števil, teorije množic, kombinatorike, verjetnosti, obdelave podatkov in nekaj izbranih tem iz geometrije. Način obravnave je primeren in dosegljiv tudi za druge bralce, npr. dijake gimnazij, ki jih matematika zanima in veseli.
V vsakem od prvih desetih poglavij so najprej na kratko predstavljeni osnovni pojmi in rezultati, ki zadevajo obravnavano temo, nato je predstavljenih nekaj konkretnih primerov nalog s podrobno opisanim postopkom reševanja takšnih nalog in problemov, ob koncu poglavja pa sledi še nabor nalog, ki so namenjene bralcu. Rešitve le-teh so zbrane v enajstem poglavju knjige.
Avtor/ica Eva Horvat in Luka Boc Thaler
Leto izdaje 2019
Število strani 139
ISBN 978-961-253-248-2

Najnovejši izdelki