0,00 € , 0 izd.

Izbrana poglavja iz glasbene didaktike

14,00 €
062

Barbara Sicherl Kafol
Izbrana poglavja iz glasbene didaktike

Iz recenzij
Znanstvena monografija prinaša strokovno utemeljen in sodoben pogled na učenje in poučevanje glasbene vzgoje v osnovni šoli. Obravnava vitalne teme didaktike glasbe, ki se neposredno dotikajo samega bistva glasbene pedagogike na sploh, kot na primer: načrtovanje glasbene vzgoje, preverjanje in ocenjevanje ter medpredmetno povezovanje. V izhodiščih razprav so tudi novejše ugotovitve edukacijskih ved s področja dela z nadarjenimi in učenja preko umetnosti. Avtorica skozi celotno delo utemeljuje tezo, da celostna glasbena vzgoja, podprta z dejavnostnim pristopom in izbranimi vsebinami, podpira otrokov celostni glasbeni razvoj in razvoj njegove celovite osebnosti. Pri tem izpostavlja tako pomen rabe avtentičnih metod učenja in poučevanja, ki izhajajo iz glasbe in narave glasbenega učenja, kot tudi potrebo po kompetentnem in glasbeno-motivacijsko naravnanem učitelju.
Avtor/ica Barbara Sicherl Kafol
Leto izdaje 2015
Število strani 92
ISBN 978-961-253-172-0

Najnovejši izdelki