0,00 € , 0 izd.

Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne

7,00 €
068

Maja Burian in Borut Pistotnik
Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne

V prvem delu učbenika je predstavljena kratka opredelitev slepote in slabovidnosti, nato pa tabelarni pregled s podatki o stanju in zmožnostih slepega ali slabovidnega, kar naj bi bila podlaga za varno načrtovanje in vodenje elementarnih iger in igrarij. V nadaljevanju so predstavljene strategije, metode poučevanja in uporaba pripomočkov, ki omogočajo spodbudno učno okolje za razvoj gibalnih sposobnosti ter pridobivanje gibalnih znanj slepih in slabovidnih.

V drugem delu pa so predstavljeni elementarne igre in igrarije kot uporabno sredstvo športne vzgoje ter primeri, ki se lahko uporabijo v različnih delih vadbene enote in za doseganje ciljev, povezanih predvsem z vplivi na razvoj posameznih gibalnih sposobnosti pri slepih in slabovidnih. Tako je pred vsako igro zapisan namen igre, katere oblike gibanj so pri tem zajete ter kateri pripomočki in kakšen prostor je potreben za njeno izvedbo. Podrobnejšemu opisu poteka posamezne elementarne igre ali igrarije so dodane prilagoditve v izvedbi za slepe ali slabovidne. Te se nanašajo na pravila igre ali pravila vadečih v igri. Prilagoditve so zastavljene tako, da slepim in slabovidnim pa tudi videčim omogočajo doseganje zastavljenih ciljev originalne elementarne igre oz. igrarije.

Učbenik je v prvi vrsti namenjen študentkam in študentom, ki se bodo pri svojem delu profesionalno ukvarjali s poučevanjem športne vzgoje slepih in slabovidnih. Namenjen pa je tudi vsem, ki s slepimi in slabovidnimi že delajo in bodo v naboru elementarnih iger ter igrarij dobili nove ideje, morda pa tudi potrditev, da delajo strokovno, pa tudi, da delo, ki ga opravljajo, pripomore k duhu inkluzije, ki nas vse, ki smo udeleženi v »igri življenja«, s pozivi k prilagajanju drugačnosti bogati.
Avtor/ica Maja Burian in Borut Pistotnik
Leto izdaje 2016
Število strani 51
ISBN 978-961-253-191-1

Najnovejši izdelki