0,00 € , 0 izd.

Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole

6,00 €
080

Urednica: Mojca Juriševič
Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole

Psihologija pomembno prispeva k izboljšanju poučevanja in učenja pri rednem pouku in delu z nadarjenimi učenci. Poučevanje in učenje sta močno povezana s socialnimi in z vedenjskimi dejavniki človeškega razvoja, kot so: spoznavanje, motivacija, socialna interakcija in sporazumevanje. Psihološka znanost s svojimi raziskovalnimi metodami, s pomočjo katerih se ukvarja z obdelavo podatkov, s testiranji, z merjenjem, omogoča ključen vpogled v učinkovito poučevanje, za učenje spodbudno razredno okolje in v primerne načine ocenjevanja ter je za prakso dela z nadarjenimi zelo dober vir informacij. V tej publikaciji je predstavljenih dvajset najpomembnejših psiholoških načel (načel »top 20«), ki so lahko izjemno koristna v kontekstu poučevanja in učenja od vrtca do osnovne in srednje šole ter tudi v (šolski) praksi dela z nadarjenimi. Vsako načelo je poimenovano in opisano, podprto z ustrezno literaturo ter obravnavano z vidika njegove praktične uporabnosti pri delu z nadarjenimi.
Avtor/ica Urednica: Mojca Juriševič
Leto izdaje 2019
Število strani 57
ISBN 978-961-253-240-6

Najnovejši izdelki