0,00 € , 0 izd.

Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru

14,00 €
061

Elizabeta Mojca Jenko in Milena Mileva Blažić
Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru

V knjigi so zbrane razprave in članke, ki obravnavajo didaktiko slovenščine v mednarodnem, predvsem nemško govorečem prostoru, zato je večina znanstvene monografije v nemščini. Tako bo prispevala k razvoju poučevanja slovenščine kot drugega in/ali tujega jezika v mednarodnem in slovenskem prostoru. Monografija bo zapolnila manko znanstvene literature na tem področju in bo motiv za nadaljnje raziskovanje didaktike slovenščine v različnih kulturnih kontekstih. Monografija je dragocena akademska pridobitev novih znanstvenih spoznanj in praktičnih znanj. Prispevala bo k večji usposobljenosti raziskovalno-razvojnega in pedagoško-slovenističnega osebja. Obenem je pomembna za ohranjanje in razvoj slovenistike ter jezikovno, literarno in kulturno samobitnost v mednarodnem kontekstu.
Avtor/ica Elizabeta Mojca Jenko in Milena Mileva Blažić
Leto izdaje 2015
Število strani 235
ISBN 978-961-253-183-6

Najnovejši izdelki