0,00 € , 0 izd.

Comparative Analysis of Fairy Tales

35,00 €
112

Milena Mileva Blažić
Comparative Analysis of Fairy Tales

Monografija Comparative Analysis of Fairy Tales (2023) predstavlja izbor neobjavljenih in objavljenih znanstvenih člankov in študij. Sestavljena je iz devetih poglavij. Avtorica primerja avtorje, pravljične tipe in motive v ljudskih in v avtorskih oz. literarnih pravljicah, npr. slovenskih in antičnih, arabskih, maorskih, poljskih. Inovativna so poglavja o pandemskih slikanicah (teorija S. Žižka), pravljičnih motivih v ilustracijah Hinka Smrekarja, mapiranju pravljic ipd. Osrednji fokus so avtorske oz. literarne pravljice sodobnih klasikov (E. Flisar, N. Grafenauer, S. Makarovič, A. Rozman Roza idr.). Avtorica z novih zornih kotov analizira klasične teme, npr. motiv Lepe Vide, Martina Krpana, lik Pehte. Posebno poglavje je posvečeno rezijanski pravljičarki Tini Wajtawi v mednarodnem kontekstu. Monografija je komplementarna monografiji Comparative Children's Literature (2021) in predstavlja temeljno delo, ki literarno in primerjalno raziskuje slovenske pravljice v mednarodnem kontekstu.
Avtor/ica Milena Mileva Blažić
Leto izdaje 2023
Število strani 552
ISBN 978-961-253-308-3

Najnovejši izdelki