0,00 € , 0 izd.

Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom

7,00 €
003

Urednici: Erna Žgur in Tjaša Filipčič
Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom

Monografija predstavlja izsledke enoletnega projekta, v katerem so bile aktivno preizkušane različne gibalne aktivnosti za otroke z avtističnimi ter spremljajočimi motnjami. Izvedeni poligoni v naravi, vodene ter ciljno usmerjene gibalne aktivnosti so lahko dodaten, močan motivacijski dejavnik za izboljšanje ne samo prvin motorike, temveč tudi za izboljšanje socialne, komunikacijske ter interakcijske zmožnosti vključenih otrok. Kot najmočnejši »motivator« za vsakokratno vključevanje otrok v izbrane aktivnosti se je izkazal konj ter z njim vodene terapevtske ter specialno-pedagoške aktivnosti. Monografija na pregleden ter znanstveno-strokoven način predstavi najpogostejše prisotne značilnosti otrok z avtističnimi ter pogosto pridruženimi motnjami s področja intelektualnih primanjkljajev ter spektra senzo-motoričnih primanjkljajev. Predstavljena je tudi vloga gibanja ter športa pri osebah s posebnimi potrebami ter njihov vpliv na kakovost življenja tudi v odraslosti. V zaključnem delu so pregledno predstavljeni izsledki spremljajočih raziskav s področja napredovanja otrok po GMFM testu.
Avtor/ica Urednici: Erna Žgur in Tjaša Filipčič
Leto izdaje 2020
Število strani 96
ISBN 978-961-253-249-9

Najnovejši izdelki