97 naslovov

Vse knjige

Naslovnica za Priseljenci v Sloveniji skozi raziskovalno prizmo študentov Pedagoške fakultete Priseljenci v Sloveniji skozi raziskovalno prizmo študentov Pedagoške fakultete
Irena Lesar (ur.), Mojca Peček Čuk (ur.)
julij 5, 2021
Naslovnica za Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov I Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov I
Simona Tancig (ur.), Tatjana Devjak (ur.)
januar 1, 2006
Naslovnica za Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov II
Tatjana Devjak (ur.), Pavel Zgaga (ur.)
januar 1, 2007
Naslovnica za Professional Induction of Teachers in Europe and Elsewhere Professional Induction of Teachers in Europe and Elsewhere
Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc
januar 1, 2007
Naslovnica za Reprodukcija: elementi za teorijo sistema poučevanja Reprodukcija: elementi za teorijo sistema poučevanja
Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron
julij 5, 2021
Naslovnica za Samoevelvacija na področju predšolske vzgoje Samoevelvacija na področju predšolske vzgoje
Janez Vogrinc, Vesna Podgornik
september 3, 2012
Naslovnica za Samopodoba šole: konceptualizacija devetletke Samopodoba šole: konceptualizacija devetletke
Mojca Kovač Šebart
januar 1, 2002
Naslovnica za Skladnja angleškega jezika Skladnja angleškega jezika
Karmen Pižorn
januar 1, 2004
Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije I Sodobne teme na področju edukacije I
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
september 3, 2012
Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije II Sodobne teme na področju edukacije II
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
september 3, 2014
Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije III Sodobne teme na področju edukacije III
Janez Vogrinc (ur.), Iztok Devetak (ur.)
september 3, 2015
Naslovnica za Sodobni izzivi v izobraževanju Sodobni izzivi v izobraževanju
Tatjana Devjak (ur.), Lidija Vujičić (ur.), Petra Pejić Papak (ur.)
april 24, 2023
Naslovnica za Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi
Tatjana Devjak (ur.)
september 5, 2014
Naslovnica za Šola in družba Šola in družba
John Dewey
marec 20, 2012
Naslovnica za Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje
Vida Manfreda Kolar (ur.), Barbara Sicherl Kafol (ur.), Darja Skribe Dimec (ur.)
december 1, 2011
Naslovnica za Spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov: priročnik	Spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov: priročnik
Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Meta Brank, Hermina Pohar, Zvonka Krištof, Cvetka Bizjak
januar 1, 2007
Naslovnica za Študije (primerjalne) neenakosti Študije (primerjalne) neenakosti
Slavko Gaber, Ljubica Marjanovič Umek
januar 1, 2009
Naslovnica za Teorije v  razvojni psihologiji Teorije v razvojni psihologiji
Marcela Batistič Zorec
maj 10, 2021
Naslovnica za Učbeniki in družba znanja Učbeniki in družba znanja
Miha Kovač, Mojca Kovač Šebart, Janez Krek, Damijan Štefanc, Tadej Vidmar
januar 1, 2005
Naslovnica za Učitelj mentor v sistemu pripravništva Učitelj mentor v sistemu pripravništva
Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Zvonka Krištof, Cvetka Bizjak
januar 1, 2006
Naslovnica za Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli
Janez Krek (ur.), Tatjana Hodnik Čadež (ur.), Janez Vogrinc (ur.), Barbara Sicherl Kafol (ur.), Tatjana Devjak (ur.), Vesna Štemberger (ur.)
januar 8, 2008
Naslovnica za Učiteljevo in učenčevo razumevanje tekmovanja in sodelovanja: študija v Sloveniji, Madžarski in Angliji Učiteljevo in učenčevo razumevanje tekmovanja in sodelovanja: študija v Sloveniji, Madžarski in Angliji
Alistair Ross (ur.), Marta Fülöp (ur.), Marjanca Pergar Kuščer (ur.)
januar 1, 2006
Naslovnica za Učna motivacija in razlike med učenci Učna motivacija in razlike med učenci
Mojca Juriševič
januar 1, 2006
Naslovnica za Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence
Milena Valenčič Zuljan, Jana Kalin
september 18, 2020
Naslovnica za Uspešnost in pravičnost v šoli Uspešnost in pravičnost v šoli
Mojca Peček (ur.), Cveta Razdevšek-Pučko (ur.)
januar 1, 2003
Naslovnica za Večjezične dejavnosti v šoli in vrtcu: zbirka primerov iz prakse Večjezične dejavnosti v šoli in vrtcu: zbirka primerov iz prakse
Nataša Pirih Svetina (ur.), Andreja Retelj (ur.)
september 27, 2022
Naslovnica za Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih
Mojca Juriševič (ur.), Božena Stritih (ur.)
januar 31, 2012
Naslovnica za Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje
Tatjana Devjak (ur.)
september 3, 2015
Naslovnica za Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja
Tatjana Devjak (ur.), Slavko Gaber (ur.), Sanja Berčnik (ur.), Veronika Tašner (ur.)
april 3, 2020
Naslovnica za Vzgojna zasnova javne šole Vzgojna zasnova javne šole
Mojca Kovač Šebart, Janez Krek
januar 1, 2009
Naslovnica za Za manj negotovosti Za manj negotovosti
Slavko Gaber (ur.)
september 3, 2009
51-97 od 97