Halo, pomagajte! Priročnik za strokovnjake na področju duševnega zdravja o specifičnosti telefonskega svetovanja med pandemijo

Avtorji

Gordana Buljan Flander (ur.)
Mija Marija Klemenčič Rozman (ur.)

O knjigi

Gre za prevod e-monografije v obliki priročnika prof. dr. Buljan Flander in soavtoiric, v katerem so predstavljene temeljne vsebine telefonskega svetovanja pri zagotavljanju psihosocialne pomoči in podpore, predvsem otrokom in mladostnikom, sicer pa tudi drugim ciljnim skupinam. Delo je nastalo kot odziv na potrebe po telefonskem svetovanju v času pandemije COVID-19, kjer so bili onemogočeni podporni pristopi in programi, ki se izvajajo prek osebnega stika. Avtorice so v delu jasno opisale pristope pri delu telefonskega svetovanja, jih sidrale na lastne dolgoletne izkušnje in dobro zaobsegle komplekstnost situacij, ki se praviloma pojavljajo pri tovrstnem delu. Četudi so temeljne vsebine telefonskega svetovanja izvorno pisane za situacijo pandemije, pa je potrebno poudariti, da so predstavljene vsebine dosti širše in zato enakovredno uporabne tudi v drugih kontekstih telefonskih svetovanj. Četudi v slovenskem prostoru delujejo mnoge telefonske linije za psihološko in psihosocialno (prvo) pomoč in podporo v okviru različnih programov in organizacij, pa ocenjujemo, da pričujoči priročnik predstavlja pomembno dopolnilo ali dodatno branje za delujoče na teh področjih, kakor tudi za študent(k)e in prostovoljce/ke, ki se za to delo šele usposabljajo.

Naslovnica za Halo, pomagajte! Priročnik za strokovnjake na področju duševnega zdravja o specifičnosti telefonskega svetovanja med pandemijo
Izdano
maj 20, 2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-258-1 (pdf)