Analiza predmetnika osnovne šole

Avtorji

Ljubica Marjanovič Umek; Slavko Gaber; Jana Kalin; Janez Krek; Zdenko Medveš; Milena Valenčič Zuljan; Janez Vogrinc

O knjigi

Iz recenzije knjige

Osrednji del monografije predstavlja predstavitev empirične raziskave, katere namen je bil predstaviti analizo predmetnika osnovne šole z vidika strokovne presoje učiteljic in učiteljev ter ravnateljic in ravnateljev, v nekaterih pogledih pa tudi z vidika pričakovanj in izkušenj staršev.

Število strani: 94

 

Izid znanstvene monografije, ki je nastala kot rezultat raziskovalnega dela v okviru Evalvacijske študije predmetnika osnovne šole, sta financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije v okviru ciljno raziskovalnega programa »Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti
otrok in mladostnikov – V5-1026«.

Naslovnica za Analiza predmetnika osnovne šole
Izdano
januar 1, 2012