Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje

Avtorji

Vida Manfreda Kolar (ur.)
Barbara Sicherl Kafol (ur.)
Darja Skribe Dimec (ur.)

O knjigi

Iz recenzije knjige

Znanstvena monografija prinaša zanimive prispevke specialnih didaktičark in didaktikov s področja analize svojega dela s študentkami in študenti, problemske zasnovanosti študija, prizadevanja za bolj kakovostno študijsko prakso, uvajanja novosti pri študiju bodočih učiteljic in učiteljev razrednega pouka, uveljavljanju aktivnega sodelovanja študentk in študentov pri študiju. Vsebina je sodobna in za izobraževanje učiteljev nadvse pomembna, saj je področje praktičnega pedagoškega usposabljanja bodočih učiteljic in  učiteljev pogosto zanemarjeno in/ali obravnavano zgolj kot strokovno-praktično vprašanje, brez teoretičnega utemeljevanja.

Število strani: 212

Naslovnica za Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje
Izdano
december 1, 2011

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 8,00 EUR

Spletna prodaja 8,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-073-0