Mavrična zveza: model medkulturnega preventivnega dela

Avtorji

Špela Razpotnik
Nina Koprivšek
Andreja Gimpelj
Bojan Dekleva

O knjigi

Gre za publikacijo projekta Mavrična zveza, ki je trajal med leti 2004 in 2009. Osnovna dejavnost projekta je bilo srečevanje študentk prostovoljk z otroci oziroma mlajšimi najstniki, ki so bili skoraj izključno priseljenci ali potomci priseljencev iz izrazito depriviligiranega mestnega območja. Knjiga je razdeljena v tri poglavja. V prvem so razvita in opisana teoretična izhodišča programa. Drugo poglavje daje poudarek na neposredno uporabnost programa. V tretjem poglavju pa je predstavljena evalvacija projekta z vidika pridobljenih strokovnih kompetenc mentoric.

Število strani: 107

Naslovnica za Mavrična zveza: model medkulturnega preventivnega dela
Izdano
januar 1, 2010

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 5,00 EUR

Spletna prodaja 5,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-046-4