Učiteljevo in učenčevo razumevanje tekmovanja in sodelovanja: študija v Sloveniji, Madžarski in Angliji

Avtorji

Alistair Ross (ur.)
Marta Fülöp (ur.)
Marjanca Pergar Kuščer (ur.)

O knjigi

V knjigi proučujejo tekmovanje in sodelovanje v dejanskem učnem okolju z ozirom na različne perspektive vpletenih. Uporaba istih analitičnih orodjih v šolah v treh različnih družbah omogoča pomemben vpogled v pomen vloge različnih kulturnih praks pri načinu, kako učenci in učitelji vzpostavljajo in uporabljajo proces sodelovanja in tekmovanja pri poučevanju in učenju.

Knjiga je uporabna za tiste v učiteljskih, pedagoških in psiholoških poklicih ter za tiste, ki se ukvarjajo z edukacijskimi politikami.

Število strani: 265

Naslovnica za Učiteljevo in učenčevo razumevanje tekmovanja in sodelovanja: študija v Sloveniji, Madžarski in Angliji
Izdano
januar 1, 2006

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 6,20 EUR

Spletna prodaja 6,20 EUR
ISBN-13 (15)
978-86-7735-111-3