Pravila in vzgojno delovanje šole

Avtorji

Tatjana Devjak (ur.)

O knjigi

Obravnavana tematika se razpenja od izrazito teoretičnih prispevkov do predstavitve pravnih okvirov in pogledov na vzgojno delovanje šole, še posebej na oblikovanje vzgojnega načrta in pravil šolskega reda; do predstavitve praktičnih pristopov na konkretnih šolah. Posebno vrednost ima tudi razvoj, izpeljava in evalvacija dveh programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev s tematiko modela, podprtih s sodobno učno tehnologijo.

Število strani: 249

Naslovnica za Pravila in vzgojno delovanje šole
Izdano
januar 1, 2007

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 7,00 EUR

Spletna prodaja 7,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-020-4