Delo je luksus: mladi o izkušnjah brezposelnosti

Avtorji

Jana Rapuš Pavel

O knjigi

Knjiga prikaže soočenje mladih z nezavidljivim položajem pri umeščanju v svet dela. Predstavljene so ugotovitve raziskovalne naloge Socialna vključenost in psihosocialno zdravje mladih na obočju Ljubljane. Namen je bil ugotavljati značilnosti socialne in ekonomske marginalizacije ter vpliva brezposelnosti na psihosocialno zdravje mladih na območju Ljubljane.

Število strani: 123

Naslovnica za Delo je luksus: mladi o izkušnjah brezposelnosti
Izdano
januar 1, 2005

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 7,00 EUR

Spletna prodaja 7,00 EUR
ISBN-10 (02)
86-7735-089-6