Bolonjski proces: oblikovanje skupnega evropskega visokošolskega prostora

Avtorji

Pavel Zgaga

O knjigi

Knjiga celovito obravnava nastanek bolonjskega procesa, vlogo nadnacionalnih organizacij, strukturno in socialno razsežnost bolonjskega procesa in njegovo širitev. V dodatku A najdemo temeljne dokumente o bolonjskem procesu, v dodatku B pa priporočila bolonjskih seminarjev med leti 2001–2004.

Število strani: 363

Naslovnica za Bolonjski proces: oblikovanje skupnega evropskega visokošolskega prostora
Izdano
januar 1, 2004

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 6,00 EUR

Spletna prodaja 6,00 EUR
ISBN-10 (02)
86-7735-080-2