Jezikovno in medkulturno uzaveščanje v osnovni šoli: priročnik za učitelje

Avtorji

Soča Fidler (ur.)

O knjigi

Priročnik je namenjen uzaveščanju učenk in učencev od prvega razreda osnovne šole dalje o jezikovni in kulturni različnosti. Gradiva na prijeten in za učenke in učence primeren način vpeljejo v svet njim bolj ali manj znanih jezikov. Priročnik je namenjen učiteljicam in učiteljem razrednega pouka in jezikov (slovenščina, tuj jezik). Lahko se ga uporablja tudi pri pouku spoznavanja okolja, glasbeni in likovni vzgoji, družbi pa tudi pri zgodovini in geografiji.

Število strani: 205

Naslovnica za Jezikovno in medkulturno uzaveščanje v osnovni šoli: priročnik za učitelje
Izdano
januar 1, 2004

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 5,00 EUR

Spletna prodaja 5,00 EUR
ISBN-10 (02)
86-7735-072-1