Preseki odvečnosti: nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic

Avtorji

Špela Razpotnik

O knjigi

Delo se odziva na aktualnost problematike druge generacije priseljencev kot kulturnih dvoživk, socializacijsko razpetih med dve garnituri vplivov, kar se odraža tudi v njihovi identiteti. Drugo področje, na katero delo odziva, je spregledano področje žensk v migracijskih analizah. V analizo je  vključen in ponekod postavljen v središče vidik ženske, pripadnice etnične manjšine in socialno ogroženega dela prebivalstva. Našteto namreč tvori sečišče, v katerem se v procesu gradnje identitete prav pogosto znajde mladostnica, potomka priseljencev. Kopičenje oz. sečišče atributov, ki v danem družbenem kontekstu pomenijo prikrajšanost, odpira tudi vprašanje brezperspektivnosti in oddaljevanja enega dela prebivalstva od drugega, pri čemer smo priče nastajanju nezdružljivih delov prebivalstva, na eni strani razreda blaginje in preobilja, na drugi pa družbenega podrazreda.

Število strani: 187

Naslovnica za Preseki odvečnosti: nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic
Izdano
januar 1, 2004

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-147-8