Pedagoški govor v vrtcu in prvem razredu devetletne osnovne šole

Avtorji

Darija Skubic

O knjigi

Vsebina knjige se omejuje na en segment pedagoškega govora v vrtcu, to je na vzgojiteljeva in otrokova vprašanja, ki sta konstitutivni prvini govorjene komunikacije. Knjiga želi spodbuditi vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih k razmišljanju o vprašanjih in spraševalnih strategijah.

Število strani: 136

Naslovnica za Pedagoški govor v vrtcu in prvem razredu devetletne osnovne šole
Izdano
januar 1, 2004

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 6,00 EUR

Spletna prodaja 6,00 EUR
ISBN-10 (02)
86-7735-074-8