Pisanje učnih priprav za matematiko na razredni stopnji: priročnik za študente

Avtorji

Tatjana Hodnik
Vida Mafreda
Snežana Mutić

O knjigi

Namen publikacije je podati temeljne smernice za pisanje učnih priprav za matematiko za pouk na razredni stopnji. Sestavljena je iz treh sklopov. V prvem so opredeljeni napotki za pisanje priprave, v drugem najpogostejše napake, ki jih srečujemo pri pisanju priprav, v tretjem sklopu pa najdemo dobre zglede matematičnih priprav s komentarji.

Število strani: 37

Naslovnica za Pisanje učnih priprav za matematiko na razredni stopnji: priročnik za študente
Izdano
januar 1, 1999
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 6,20 EUR

Spletna prodaja 6,20 EUR
ISBN-10 (02)
86-7735-033-0