O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu: pojmovanje glasbe in glasbeno izobraževanje skozi čas

Avtorji

Irena Lesar

O knjigi

Knjiga predstavlja pregled družbene vloge glasbe nekdaj in danes ter kakšne pedagoške prakse so se v različnih obdobjih razvile. Nadalje se seznanimo z različnimi (sociološkimi, antropološkimi, filozofskimi, psihološkimi) argumentacijami vloge glasbe na individualni in družbeni ravni. Temu sledi pregled utemeljitve glasbe kot vzgojnega sredstva in premislek, ali glasba pomembno vpliva na moralni razvoj posameznika. Na koncu so strnjene ugotovitve skozi vidik učiteljevega delovanja na področju glasbene vzgoje, ki so relevantne za sodobni čas.

Število strani: 98

Naslovnica za O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu: pojmovanje glasbe in glasbeno izobraževanje skozi čas
Izdano
maj 1, 2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-207-9