Modeli in oblike supervizije

Avtorji

Sonja Žorga (ur.)

O knjigi

Pričujoča knjiga je namenjena bralcem in bralkam, ki se ukvarjajo s supervizijo ali pa bi jo želeli šele spoznati. Gre za izbor prispevkov o posameznih modelih in oblikah supervizije v teoriji in praksi. Posamezni prispevki predstavljajo različne modele v njihovi izvedbeni obliki, hkrati pa jih tudi teoretsko utemeljujejo. Vsem tistim, ki se sprašujete, kaj je prava supervizija, knjiga ne prinaša odgovora na tako zastavljeno vprašanje, temveč ponuja preoblikovanje vprašanja v smislu, katera supervizija je v dani situaciji prava zame. 

Prispevki so nastajali postopoma v daljšem časovnem obdobju. Nekateri so bili vnaprej načrtovani in napisani posebej za to knjigo, nekaj jih je nastalo kot rezultat seminarskih nalog, ki so jih izdelale kandidatke specialističnega študija Supervizija ob zaključku modula Teorija, oblike in modeli supervizije, nekaj pa je tudi takih, ki so bili objavljeni že drugod, a smo jih nekoliko dopolnjene ponovno natisnili, ter z njimi knjigo zaokrožili v smiselno celoto.

Število strani: 248

Naslovnica za Modeli in oblike supervizije
Izdano
januar 1, 2002

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-144-7