Motiviranje učencev v šoli: analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu

Avtorji

Mojca Juriševič

O knjigi

Osrednje vprašanje, ki je rdeča nit učbenika, je vprašanje o vsebinah strokovne kompetentnosti učiteljev za uspešno motiviranje učencev v šoli. Šolsko učenje je namreč posebna vrsta učenja, ki se od spontanega vsakodnevnega učenja loči ravno po intenziteti in vsebini učne motiviranosti.

V učbeniku si vsebine zaporedno vsebinsko smiselno sledijo; učiteljevo znanje o razvojnopsiholoških značilnostih učencev ni posebej izpostavljeno, ker je to med študijem temeljito obravnavano v okviru razvojne psihologije. Vsebine učbenika pa ponudijo specialna pedagoškopsihološka znanja, ki učiteljevo kompetentnost poglabljajo in razširjajo na področju motiviranja za učenje, eni od osrednjih tem pri predmetih pedagoška psihologija in psihologija za učitelje, ter se smiselno dopolnjujejo z vsebinami, ki jih študentje spoznavajo pri splošni didaktiki in posameznih specialnih didaktikah.

Število strani: 82

Publikacija je izšla v okviru projekta Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem istemu. Publikacijo sta financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

Naslovnica za Motiviranje učencev v šoli: analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu
Izdano
januar 1, 2012