Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju

Avtorji

Janez Vogrinc

O knjigi

V monografiji so podane glavne značilnosti obeh filozofskih smeri, ki pomagajo razumeti temeljne razlike med kvalitativno in kvantitativno paradigmo pedagoškega raziskovanja. Predstavljeni so širši epistemološki okviri, iz katerih izhaja kvalitativno raziskovanje, temeljna načela in splošne značilnosti kvalitativnega raziskovanja. Posebej sta obravnavana vloga raziskovalca v kvalitativnem raziskovanju in odnos med raziskovanim in raziskovalcem. V kvalitativnem raziskovanju se uporabljajo različne tehnike in instrumenti zbiranja podatkov. V monografiji so analizirane temeljne vrste kvalitativnih tehnik zbiranja podatkov in njihove značilnosti, pri čemer je poseben poudarek namenjen merskim karakteristikam posameznih instrumentov. Analizirana so dosedanja spoznanja o kriterijih ugotavljanja kakovosti znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja. Dosedanja spoznanja so kritično ovrednotena z vidika epistemoloških izhodišč kvalitativnega raziskovanja in na tej podlagi je v sklepu predstavljen sklop kriterijev, ki naj bi se uporabljal za ocenjevanje kakovosti kvalitativnih raziskav in njihovih ugotovitev.

Število strani: 228

Naslovnica za Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju
Izdano
januar 1, 2008

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-127-0