Spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov: priročnik

Avtorji

Milena Valenčič Zuljan; Janez Vogrinc; Meta Brank; Hermina Pohar; Zvonka Krištof; Cvetka Bizjak

O knjigi

Priročnik je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov. V prvem sklopu je predstavljeno pripravništvo z vidika učiteljevega profesionalnega razvoja. Sledi predstavitev zakonodaje in najpogostejša vprašanja pripravnikov, ki se nanašajo na pripravništvo in opravljanje strokovnega izpita, ter odgovori. V tretjem delu je osvetljeno pripravništvo z vidika raziskovalnih ugotovitev, v katerih so predstavljena mnenja in izkušnje ravnateljev, mentorjev in pripravnikov glede pripravništva.

Število strani: 81

Naslovnica za Spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov: priročnik
Izdano
januar 1, 2007

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Ni na zalogi - izposoja COBISS

Ni na zalogi - izposoja COBISS
ISBN-13 (15)
978-961-253-015-0