Razvoj pojma število pri predšolskem otroku

Avtorji

Vida Manfreda Kolar

O knjigi

Knjiga podrobneje osvetljuje obdobje otrokovega začetnega soočanja s svetom števil in računskih operacij. Predstavljeni so izsledki številnih tujih raziskav na tem področju, ki so dopolnjeni z rezultati raziskave, ki sem jo izvedla s skupino predšolskih otrok v vrtcu Urša v Domžalah. Delo sestoji iz treh poglavij in dodatka.

Pričujoče delo je namenjeno vsem tistim, ki imajo pri svojem vsakodnevnem delu opraviti z otrokom na prehodu iz predšolskega v šolsko obdobje in bi želeli poglobiti svoje znanje o otrokovem razvoju na področju pojma število in računskih operacij. Sem sodijo tako študenti predšolske in razredne stopnje kot tudi vzgojitelji in učitelji prve triade. V zadnjem poglavju - dodatku boste našli primere dejavnosti, prek katerih lahko uvedemo učenje aritmetike z razumevanjem.

Število strani: 102

Naslovnica za Razvoj pojma število pri predšolskem otroku
Izdano
januar 1, 2006

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-145-4