Učna motivacija in razlike med učenci

Avtorji

Mojca Juriševič

O knjigi

Osnovni raziskovalni problem pričujoče monografije je osvetlitev kompleksnosti narave učne motivacije, in sicer z integracijo sodobnih raziskovalnih spoznanj teoretskega in empiričnega izvora. Med slednjimi so še posebej zanimiva tista, ki izhajajo iz nedavno opravljene raziskave z naslovom »Učna motivacija v odnosu do učenja in učne uspešnosti učencev" (Juriševič, 2005). Ugotovitve omenjene raziskave so rdeča nit monografije, med besedilom so posebej poudarjene in povzete tudi v sklepnem delu.

V pričujočem delu je osvetljen pedagoškopsihološki vidik kot sestavni del sicer multidisciplinarnega fenomena učne motivacije.

Število strani: 150

Naslovnica za Učna motivacija in razlike med učenci
Izdano
januar 1, 2006

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Kupi e-knjigo - BIBLOS

Kupi e-knjigo - BIBLOS
ISBN-13 (15)
978-961-253-137-9