Matematika v umetnosti

Avtorji

Matija Cencelj
Boštjan Gabrovšek

O knjigi

Knjiga poizkuša na precej elementarni način prikazati dovolj širok nabor tem iz umetnosti, predvsem gre tu za likovne umetnosti in glasbo, kjer lahko opazimo pojav matematičnih struktur. S tem lahko bralec najde ideje za samostojno bolj poglobljeno obravnavo marsikakšne teme. Naslovi poglavij: Števila in razmerja, Matematika v glasbi, Osnovne oblike, Simetrija, Vozli in spleti, Tlakovanja, Perspektiva, Fraktali.

Št. strani: 140

Naslovnica za Matematika v umetnosti
Izdano
junij 14, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 18,00 EUR

Spletna prodaja 18,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-311-3