Priročnik EPoC: Ocena ustvarjalnega potenciala

Avtorji

Todd Lubart; Maud Besançon; Baptiste Barbot; prevod in priredbo uredili: Mojca Juriševič; Urška Žerak

O knjigi

Test EPoC je merski pripomoček, ki omogoča ocenjevanje ustvarjalne nadarjenosti otrok in mladostnikov med 5. in 12. letom starosti. Vključuje besedne in slikovne testne naloge, ki merijo dva ključna načina ustvarjalnega spoznavanja, divergentno-eksplorativno in konvergentno-integrativno mišljenje. Priročnik je preveden in prirejen za uporabo v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. Test EPoC se lahko uporabi kot učinkovit diagnostični instrument za prepoznavanje ustvarjalnega potenciala in spremljanje napredka oz. razvoja ustvarjalnega mišljenja z uporabo oblike A in oblike B, ki omogočata merjenje razvoja ustvarjalnega potenciala v določenem časovnem obdobju. Test EPoC lahko uporabljajo psihologi in drugi usposobljeni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje ustvarjalnega potenciala otrok v vrtcu in osnovni šoli. Informacije o izobraževanju za uporabo testa EPoC: crsn@pef.uni-lj.si.

Prodaja samo za pravne osebe.

Št. strani: 141

Naslovnica za Priročnik EPoC: Ocena ustvarjalnega potenciala
Izdano
junij 12, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-253-314-4