Comparative Analysis of Fairy Tales

Avtorji

Milena Mileva Blažić

O knjigi

Monografija Comparative Analysis of Fairy Tales (2023) predstavlja izbor neobjavljenih in objavljenih znanstvenih člankov in študij. Sestavljena je iz devetih poglavij. Avtorica primerja avtorje, pravljične tipe in motive v ljudskih in v avtorskih oz. literarnih pravljicah, npr. slovenskih in antičnih, arabskih, maorskih, poljskih. Inovativna so poglavja o pandemskih slikanicah (teorija S. Žižka), pravljičnih motivih v ilustracijah Hinka Smrekarja, mapiranju pravljic ipd. Osrednji fokus so avtorske oz. literarne pravljice sodobnih klasikov (E. Flisar, N. Grafenauer, S. Makarovič, A. Rozman Roza idr.). Avtorica z novih zornih kotov analizira klasične teme, npr. motiv Lepe Vide, Martina Krpana, lik Pehte. Posebno poglavje je posvečeno rezijanski pravljičarki Tini Wajtawi v mednarodnem kontekstu. Monografija je komplementarna monografiji Comparative Children's Literature (2021) in predstavlja temeljno delo, ki literarno in primerjalno raziskuje slovenske pravljice v mednarodnem kontekstu.

Število strani: 552

Naslovnica za Comparative Analysis of Fairy Tales
Izdano
maj 9, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 35,00 EUR

Spletna prodaja 35,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-308-3