Naravoslovje – biologija: skripta

Avtorji

Gregor Torkar; Barbara Bajd; Marjanca Kos; Luka Praprotnik; Tanja Gregorčič

O knjigi

Skripta z naslovom Naravoslovje – biologija je namenjena študentom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so vpisani v prvostopenjski študijski program Razredni pouk, kot podpora pri izvedbi vaj pri predmetu Naravoslovje – biološke vsebine. Vaje obravnavajo in vsebinsko dopolnjujejo učne vsebine predavanj. Namenjene so pripravi na poučevanje predmetov Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika v osnovni šoli. Bistvena cilja predmeta sta pri bodočih učiteljih razvijati biološko znanje in naravoslovne postopke (spretnosti). Ob izvedbi predstavljenih vaj pri bodočih učiteljih razrednega pouka spodbujamo razmislek o pomenu poučevanja naravoslovja, ki razvija otrokove naravoslovne spretnosti in postopke, znanja in odnos do narave. V tem gradivu so zbrane laboratorijske vaje, opazovalna vaja in terenska vaja.

Število strani: 132

Naslovnica za Naravoslovje – biologija: skripta
Izdano
marec 7, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 13,00 EUR

Spletna prodaja 13,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-309-0