Snovi v okolju: teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje

Avtorji

Miha Slapničar
Iztok Devetak
Katarina S. Wissiak Grm

O knjigi

Univerzitetni učbenik Snovi v okolju – teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje je namenjen študentkam in študentom doizobraževanja iz naravoslovja, kemijski del.
Gradivo je s stališča zapisa ključnih teoretičnih izhodišč ter nabora številnih eksperimentov uporabno tudi za vse osnovnošolske in srednješolske učitelje kemije. Teoretična izhodišča poleg zapisane teorije vsebujejo tudi številne preglednice, v katerih so zbrani podatki in primeri izračunov, kar je lahko tehnikom oziroma laborantom v pomoč pri osvežitvi znanja priprave različnih reagentov in vodnih raztopin. Z gradivom si lahko pri poučevanju izbranih kemijskih vsebin pomagajo tudi učitelji drugih naravoslovnih predmetov.
V učbeniku so poleg temeljnih teoretičnih osnov podane tudi laboratorijske vaje, ki teoretična izhodišča eksperimentalno dopolnjujejo. Učbenik obsega pet temeljnih poglavij, ki si vsebinsko sledijo v naslednjem zaporedju: 1) izolacija in dokaz naravnih spojin; 2) snovne in energijske spremembe; 3) osnove toksikologije; 4) kemija tal; 5) kemija vode in 6) reakcije redukcije in oksidacije. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji kemije uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni za samostojno eksperimentalno delo učencev oziroma dijakov pa tudi za demonstracijsko izvedbo učitelja.

Število strani: 184

Naslovnica za Snovi v okolju: teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje
Izdano
februar 16, 2023
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 20,00 EUR

Spletna prodaja 20,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-307-6