Moj jezikovni vlak: razvijanje jezikovne raznolikosti v vrtcu in osnovni šoli

Avtorji

Silva Bratož
Anita Sila

O knjigi

Priročnik »Jezikovni vlak: Razvijanje jezikovne raznolikosti v vrtcu in osnovni šoli« je namenjen razvijanju raznojezične zmožnosti v predšolskem obdobju in v prvem razredu osnovne šole. Prvi del priročnika predstavlja teoretični okvir, v katerem je izpostavljen pomen jezikovnega zavedanja ter spodbujanja pozitivnih stališč in radovednosti do drugih jezikov in kultur. V drugem delu predstavljamo model, ki temelji na sistematičnemu izpostavljanju jezikovni in kulturni raznolikosti s poudarkom na otrokovi participaciji. Gre za model RazKon (»Jezikovna in kulturna raznolikost v kontekstu«), ki združuje šest osnovnih vidikov, in sicer metaforo potovanja, izpostavljenost jezikovni raznolikosti, izpostavljenost kulturni raznolikosti, prehod iz konkretne na simbolno raven, ustrezne pristope k poučevanju jezika in otrokovo participacijo. Tretji del priročnika je namenjen vzgojiteljem in učiteljem tujega/drugega jezika v vrtcu in prvem razredu osnovne šole. Vključuje predstavitev dejavnosti za sistematično razvijanje jezikovnega zavedanja in pozitivnih stališč do jezikovne in kulturne raznolikosti. Gre predvsem za vzorec načrtovanja dejavnosti, na podlagi katerega vzgojitelji in učitelji načrtujejo lastne aktivnosti z upoštevanjem specifik otrok posameznih predšolskih skupin oziroma šolskih razredov. Predstavljamo pet vzorčnih učnih enot, v katerih otroci potujejo po Sloveniji, Italiji, Avstriji, Hrvaški, Franciji in Veliki Britaniji. Vsaka enota je sestavljena iz petih sklopov dejavnosti, in sicer: Pot pod noge, Prispeli smo, Raziskujmo, Pojem in se gibljemo in Minutka z Jeguljo Klepetuljo. Zadnji del priročnika vsebuje prilogo, ki jo vzgojitelj/učitelj natisne za otroke. Priloga je zamišljena kot potovalna knjižica, s katero otroci spoznavajo države, v katere potujejo, obenem pa v kovček dodajajo (narišejo ali nalepijo) stvari, ki bi jih iz izbranih držav prinesli domov.

Število strani: 67

 

Priročnik je nastal v okviru projekta JEŠT - Jeziki štejejo, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naslovnica za Moj jezikovni vlak: razvijanje jezikovne raznolikosti v vrtcu in osnovni šoli
Izdano
september 30, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-301-4 (PDF)