Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti

Avtorji

Gregor Torkar (ur.)
Gašper Cankar (ur.)

O knjigi

Znanstveno monografijo z naslovom Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti sta uredila dr. Gregor Torkar in dr. Gašper Cankar. Monografija prinaša 15 znanstvenih prispevkov, ki so razdeljeni na dva vsebinska dela: splošni del in specialno-didaktični del.

Prvi, splošni del monografije prinaša sedem prispevkov, ki ponujajo splošnejše vpoglede v problematiko kakovosti učbenikov. Prispevki so plod študij, nastalih v okviru projekta. Drugi, specialno-didaktični del monografije prinaša prispevke, ki podajajo specifična specialno-didaktična priporočila za posamezne šolske predmete oziroma področja. V krog povabljenih avtorjev smo vključili zelo heterogeno skupino visokošolskih didaktikov, ki predstavljajo svoje poglede na obravnavano problematiko. Prejeli smo osem prispevkov, ki obravnavajo tuji jezik (angleščino), gospodinjstvo, geografijo, likovno umetnost, računalništvo, matematiko, kemijo in učenje z raziskovanjem v naravoslovju. Z monografijo smo želeli dodati pomemben kamenček v mozaik gradnje kakovosti učbenikov in drugih učnih gradiv v Sloveniji. Čas bo pokazal, kako uspešni smo bili.

Število strani: 262

 

Monografija je rezultat projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč), ki se je med letoma 2017 in 2022 izvajal v okviru operacije »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Osrednji cilj projekta je bil razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja in evalvacije. Z namenom zagotavljanja boljše kakovosti učbenikov in drugih učnih gradiv je v okviru omenjenega projekta nastala znanstvena monografija, ki prinaša izsledke raziskav projekta in dovolj pester izbor vsebin, da bodo nagovorile raznolike bralce, ki jih zanimajo področje vzgoje in izobraževanja in učbeniki.

Naslovnica za Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti
Izdano
november 22, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-300-7 (PDF)