Koncept in analiza matematične in naravoslovne pismenosti v slovenskih šolah in vrtcih

Avtorji

Tatjana Hodnik (ur.)
Sanela Hudovernik (ur.)
Alenka Lipovec (ur.)
Miha Slapničar (ur.)

O knjigi

V znanstveni monografiji z naslovom Koncept in analiza matematične in naravoslovne pismenosti v slovenskih šolah in vrtcih, ki je izšla v okviru projekta NA MA POTI, sofinanciranem s strani Evropske unije, Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, so zbrani prispevki osemnajstih visokošolskih učiteljev in sodelavcev štirih različnih fakultet dveh univerz: Pedagoške fakultete in Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Monografija vsebuje enajst znanstvenih prispevkov, ki so razdeljeni v tri poglavja. Prvo poglavje, ki pokriva področje matematične pismenosti, zaokrožujeta dva prispevka. Sledi poglavje osmih prispevkov, ki obravnavajo naravoslovno pismenost. V zadnje poglavje, ki obravnava področje finančne pismenosti, pa je vključen en prispevek.

 

Število strani: 170

 

Projekt NA-MA POTI – NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost. Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

Več informacij o projektu: https://www.zrss.si/projekti/projekt-na-ma-poti/.

Naslovnica za Koncept in analiza matematične in naravoslovne pismenosti v slovenskih šolah in vrtcih
Izdano
november 10, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-296-3 (PDF)