Odraščanje na Samoi: psihološka študija mladih v prvotni družbi za zahodne bralce

Avtorji

Margaret Mead

O knjigi

Margaret Mead (1901–1978) spada med najbolj znane kulturne antropologinje Združenih držav Amerike. Odraščanje na Samoi (Coming of Age in Samoa, 1928) je eno najvplivnejših antropoloških del dvajsetega stoletja. Opisuje način odraščanja mladih deklet na Samoi na otoku Ta'u sredi dvajsetih let 20. stoletja, kulturne vzorce zgodnje vzgoje otrok, razmerja med spoloma in odnos do spolnosti. Z opisi slednjih je pri mladih vplivala na upor proti družbenim konvencijam, ki so obeležili šestdeseta leta prejšnjega stoletja. V nadaljnjih petih desetletjih je M. Mead izdala še številna druga dela, med drugim Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935).

Število strani: 224

Naslovnica za Odraščanje na Samoi: psihološka študija mladih v prvotni družbi za zahodne bralce
Izdano
september 21, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 19,00 EUR

Spletna prodaja 19,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-291-8