Strokovno didaktične usmeritve za poučevanje matematike v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom

Avtorji

Marija Kavkler
Tatjana Hodnik

O knjigi

Povod za nastanek dela Strokovno didaktične usmeritve za poučevanje matematike v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju PP NIS) je v letu 2022 potrjen učni načrt za matematiko za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. K oblikovanju usmeritev nas je spodbudilo tudi dejstvo, da za učence in učitelje v tem programu primanjkuje didaktičnih gradiv. V podporo razvoju inkluzivne šole smo se odločili oblikovati strokovno didaktične usmeritve za poučevanje matematike v PP NIS. Učiteljem, ki poučujejo matematiko v tem programu, kot tudi ostalim učiteljem, ki se v procesu poučevanja srečujejo z učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in tistimi, pri katerih je prisotno sopojavljanje več motenj in so vključeni v druge izobraževalne programe, želimo ponuditi specialno didaktične rešitve pri poučevanju matematičnih pojmov, strategij in spretnosti.

Strokovno didaktične usmeritve smo organizirali v dve razčlenjeni poglavji: specialno pedagoška zasnova pouka matematike v PP NIS in strokovno didaktična obravnava matematičnih vsebin po sklopih iz učnega načrta. Usmeritve poučevanja smo zasnovali na novejših specialno didaktičnih in didaktično matematičnih spoznanjih, ki v čim večji meri upoštevajo posebne potrebe učencev in opolnomočijo učitelje za kakovostno vnašanje sprememb v proces poučevanja. Kakovostno poučevanje matematike omogoča učitelju izvajanje individualizacije in diferenciacije, ki temeljita na posebnih potrebah učencev in identifikaciji predhodnih znanjih, ki so opredeljena v učnem načrtu, saj so posamezni pojmi in postopki sistematično nanizani od prvega razreda naprej. Enotno rabo matematičnih izrazov podpirajo opredelitve izrazov pred matematičnimi vsebinskimi sklopi, kot so opredeljeni v učnem načrtu. 

Strokovno didaktične usmeritve učitelje spodbujajo k uvajanju  inovativnih rešitev in raznolikih prilagoditev v skladu s posebnimi potrebami učencev.

 

Število strani: 85

Naslovnica za Strokovno didaktične usmeritve za poučevanje matematike v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom
Izdano
avgust 31, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-216-1 (PDF)