Gozd spomina – slikanica in priročnik

Avtorji

Katja Gorečan
Erika Nagode
Tina Zadravec
Sara Ferčič

O knjigi

Gozd spomina je pripoved o strahu, o pogumu in o ljubezni. Demenca v zgodbi nastopi kot senca pri Lizinem potovanju z dedkom skozi gozd. Gozd v zgodbi predstavlja prostor, ki izraža dedkovo psihološko stanje in dobi vlogo projekcije. Po fazi nevednosti in izgubljenosti Liza sprejme situacijo kot del življenja, brez da bi se umaknila, zbežala, skrila ali karkoli potlačila. Pri tem ji pomaga drevo, ki naj bi bilo po izročilu prednikov zdravilno za vse bolezni tega sveta.

Glavni cilj publikacije je osveščanje otrok in mladih o demenci. S tem zmanjšujemo stigmo in povečamo razumevanje. Na tak način se spreminja odnos ljudi do demence, kar pa posredno vpliva tudi na to, da se zmanjša socialna izolacija, ki jo ljudje, ki trpijo zaradi demence, pogosto doživljajo. S publikacijo želimo prispevati k razvoju demenci prijazne generacije, zato vzpodbujamo otroke in mlade k razvijanju empatije in sočutja, odkrivanju in podiranju predsodkov in stereotipov v zvezi z demenco ter preko elementov umetnosti približati demenco tudi strokovnim delavkam in delavcem v vzgojno- izobraževalnem procesu.

Število strani: 42

Naslovnica za Gozd spomina – slikanica in priročnik
Izdano
junij 14, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 22,00 EUR

Spletna prodaja 22,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-293-2