Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo: sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu

Avtorji

Tatjana Devjak (ur.)

O knjigi

Pred nami je druga monografija Projekta INOVUP (Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu) s področja visokošolskih didaktik. Če smo v prvi monografiji Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo: Specialne didaktike v visokošolskem prostoru obravnavali različne vsebine s področja specialnih didaktik, od snovalskega in problemskega razmišljanja, projektnega in terenskega dela ter učenja z raziskovanjem, do vrednotenja znanja in vključevanja gibanja v poučevanje, pa v drugi monografiji z naslovom Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo: Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu sledimo tistim ciljem projekta, ki se osredotočajo na izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja z uvedbo inovativnih in prožnih oblik učenja in poučevanja. V desetih znanstvenih prispevkih enajstih različnih avtoric in avtorjev ter z rezultati raziskav želimo prispevati vpogled v nova znanja, kompetence in v spremembe na področju učenja in poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev, posledično pa prispevati k boljši sistemski odprtosti visokošolskega sistema, ter nenazadnje omogočiti študentkam in študentom vpogled v tista znanja, kompetence in spretnosti, ki so pomembne za njihovo uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.

Število strani: 296

Projekt INOVUP sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 

Več informacij o projektu: www.inovup.si.

Naslovnica za Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo: sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu
Izdano
april 20, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-7128-21-5