Novoletna praznovanja: pripovedovanje zgodb za mlade učence angleščine kot tujega jezika

Avtorji

Tjaša Dražnik (ur.)
Tina Matić (ur.)

O knjigi

Slikanica je nastala na pobudo bodočih učiteljic in učiteljev, dodiplomskih študentk in študentov študijskega programa Razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Študenti so za učence nižje triade osnovne šole, natančneje za pouk angleščine, napisali zgodbe o praznovanju novega leta v Združenih državah Amerike in v Sloveniji. Pojavila se je zamisel, da bi zgodbe ilustrirali, jih izdali v ilustrirani knjigi in jih javnosti predstavili prek študentov. Projekt Storytelling for English Foreign Language Young Learners: Projekt »Holiday Celebrations« je finančno podprlo Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Sloveniji. Izbranih je bilo osem zgodb, ki so jih ilustrirale študentke in študenti likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Slikanica je namenjena samostojnemu branju ali kot učni pripomoček pri pouku angleščine. V okviru projekta so jo študenti uporabili tudi kot učni pripomoček na bralnih delavnicah, ki so jih organizirali na različnih osnovnih šolah po Sloveniji. Na ta način so pridobili prve izkušnje s pripovedovanjem zgodb v tujem jeziku in hkrati pomagali spodbuditi zanimanje učencev za učenje angleščine kot tujega jezika. Dodatna korist projekta je razvoj medkulturne kompetence pri učencih, saj besedila in dejavnosti, ki so jih učenci oblikovali za bralne delavnice, promovirajo različne vidike praznovanja novega leta v Sloveniji in v ZDA.

Slikanica je izšla v angleščini.

 

Število strani: 58

 

Projekt je sofinanciralo Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Sloveniji.

Naslovnica za Novoletna praznovanja: pripovedovanje zgodb za mlade učence angleščine kot tujega jezika
Izdano
december 10, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-288-8 (PDF)