Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami – Tera/GIB

Avtorji

Erna Žgur (ur.)
Tjaša Filipčič (ur.)

O knjigi

Gibalne dejavnosti predstavljajo orodje za doseganje boljše kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Tega se zavedajo tudi avtorice publikacije Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami – Tera/GIB. V publikaciji najdemo različne prispevke, ki so strokovno, raziskovalno in praktično obarvani. Opredeljena je vloga gibalnih sposobnosti in pomen razumevanja gibalnega razvoja v zgodnji obravnavi otroka. Najpomembnejši del predstavlja predstavitev inovativno zasnovane dejavnosti Tera/GIB. S fotografijami izbranih položajev so predstavljene številne razvojne gibalne naloge. Avtorice so načine izbrane gibalne dejavnosti (gibalne vzorce) našle v posnemanju gibanja 12 živalih. Ustreznost terapevtske ter sprostitvene dejavnosti Tera/GIB je predstavljena tudi raziskovalno. Izsledki, predstavljeni v publikaciji nakazujejo, da je dejavnost primerna za razvoj ter vzdrževanje gibalnih sposobnosti, omogoča tudi dobro počutje in zadovoljstvo otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami. Publikaciji je priložena zloženka, opremljena z nazornimi fotografijami izbranih gibalnih vzorcev.

 

Število strani: 150

Naslovnica za Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami – Tera/GIB
Izdano
november 10, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 16,00 EUR

Spletna prodaja 16,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-282-6