Izzivi priprave tez magistrskega dela

Avtorji

Mija Marija Klemenčič Rozman (ur.)

O knjigi

V pričujočem delu avtorice in avtorji predstavljajo izkušnje vezane na vsebinske in metodološke vidike priprave tez magistrskih del na Oddelku za socialo pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in opozarjajo na nekatere ponavljajoče se situacije, s katerimi se srečujejo v vlogi mentoric in mentorjev. Namen dela je spodbuditi razmislek in kritično vstopanje v raziskovalne teme ob ohranjanju kandidatkine oz. kandidatove izvirnosti in sloga. Avtorice in avtorji delo zaključujejo z željo, da bi prispevalo k temu, da bi kandidatke oz. kandidati  pristopali k magistrskemu delu ne le kot k obveznosti, temveč kot k priložnosti za vajo raziskovalne odprtosti ter reflektiranega spoznavanja z  raziskovalno temo.

Število strani: 59

Naslovnica za Izzivi priprave tez magistrskega dela
Izdano
oktober 12, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-283-3 (PDF)