Najbolj srečen kot učitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe

Avtorji

Mojca Peček Čuk (ur.)
Irena Lesar (ur.)

O knjigi

Iz recenzij knjige

Monografija Najbolj srečen kot učitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe pomeni pomemben uvid v delovanju prosvetne politike, pedagoškega akademskega prostora ter v razvoj izobraževanja učiteljev na Slovenskem, katerega zelo dejaven soustvarjalec je bil prof. dr. Veljko Troha. Kot dokument nekega časa zajema pričevanja, strokovne prikaze, pa tudi znanstvene razprave. Uvršča se med podobna dela, ki so bila doslej posvečena nekaterim najvidnejšim ustvarjalcem na področju pedagogike in bo zagotovo pomenila pomemben dokument pri nadaljnjem raziskovanju tako sodobnih pedagoških konceptov kot zgodovine nastajanja slovenskega šolskega prostora in izobraževanja učiteljev. Monografija predstavlja izbor člankov z različnih področji vzgoje in izobraževanja. Avtorice in avtorji v prispevkih analizirajo aktualno pedagoško problematiko in predstavljajo temeljne koncepte pedagoške stroke skozi življenjsko delo prof. dr. Veljka Trohe, kot so na primer: procesi podružabljanja šole, povezovanje šole z družbenim okoljem in prosti čas, zagotavljanje dosegljivosti kakovostnega procesa vzgoje in izobraževanja za vse skupine otrok, mladostnikov, bodočih učiteljev. Nekatera njegova spoznanja in koncepte dopolnjujejo, analizirajo in problematizirajo z novimi teoretskimi paradigmami.

Število strani: 252

 

Predstavitev monografije: UL Pedagoška fakulteta, 5. 10. 2020

Ogled predstavitve:

https://www.youtube.com/watch?v=GzV7GoYfdVQ&list=PL6MCAfPs0_SHshIXjJTYR0fh8aTUql6So&index=2

Naslovnica za Najbolj srečen kot učitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe
Izdano
september 25, 2020
Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-264-2