Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence

Avtorji

Milena Valenčič Zuljan
Jana Kalin

O knjigi

Učiteljeva metodična kompetenca predstavlja pomemben del posameznikove didaktične kompetence in temelj njegove pedagoške odličnosti. Monografija v teoretičnih izhodiščih in v empiričnem delu osvetljuje problematiko učnih metod in razvoj učiteljeve metodične kompetence. Predstavljeni so pogledi različnih avtorjev, njihove opredelitve in klasifikacije učnih metod, na temelju katerih je oblikovana klasifikacija učnih metod glede to, kje je vir informacij, ki prihajajo do učenca v procesu pridobivanja novega znanja, razvijanja spretnosti in oblikovanja značaja. Učne metode so opredeljene kot teoretično utemeljeni ter raziskovalno in praktično preizkušeni načini dela oz. aktivnosti učencev in učiteljev v posameznih etapah učnega procesa, ki so usmerjeni k uresničevanju učnih ciljev oz. materialnih, funkcionalnih in vzgojnih nalog pouka. Posebna pozornost je namenjena učnim metodam v funkciji učne diferenciacije in individualizacije, osvetljena pa je tudi povezanost med pojmi učna metoda, strategija pouka in didaktična strategija. Delo bogatijo rezultati kvalitativne empirične raziskave med učitelji o njihovih izkušnjah z učnimi metodami in opredeljevanjem procesa lastnega profesionalnega razvoja v metodični kompetenci. 

Število strani: 232

Naslovnica za Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence
Izdano
september 18, 2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Ni na zalogi - izposoja COBISS

Ni na zalogi - izposoja COBISS
ISBN-13 (15)
978-961-253-262-8