Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje

Avtorji

Mojca Peček Čuk
Irena Lesar

O knjigi

Vzgoja je oblika komunikacije, ki poleg racionalnih in zavestnih dimenzij vključuje tudi iracionalne elemente, s katerimi se lahko in se kot vzgojitelji moramo seznaniti, nemožnosti njihovega popolnega obvladovanja in nadzorovanja navkljub. Poleg tega je vzgoja – kljub svojemu cilju oblikovati samostojnost, odgovornost (do sebe, drugih in okolja), moralno razsojati in delovati – tudi vsaj delna indoktrinacija, saj vselej predstavlja poseganje v vzgajanca, njegovo omejevanje in discipliniranje. Prav zaradi tega je etična zavest vzgojitelja, njegova odprtost za spoštljive odnose osrednjega pomena za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega dela. Namen pričujočega dela je prispevati k izgraditvi prav tega.

Število strani: 256

Naslovnica za Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje
Izdano
september 14, 2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 19,00 EUR

Spletna prodaja 19,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-561-1