Zagotavljanje kakovostnega znanja naravoslovja s pomočjo submikroreprezentacij

Avtorji

Iztok Devetak

O knjigi

Iz predgovora

V znanstveni monografiji je podan pregled raziskovanja razumevanja naravoslovnih pojmov na ravni delcev snovi, ki jih lahko prikažemo s pomočjo tako imenovanih submikropredstavitev. Submikropredstavitve so modeli, ki pomagajo posamezniku pri oblikovanju mentalne predstave o zgradbi snovi na ravni delcev (atomov, molekul, ionov). Razumevanje sestave snovi je eden bistvenih ciljev v naravoslovnem, še posebej kemijskem izobraževanju.

Število strani: 114

 

Publikacija je izšla v okviru projekta Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Zagotavljanje kakovostnega znanja naravoslovja s pomočjo submikroreprezentacij
Izdano
september 3, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-076-1