Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje

Avtorji

Tatjana Devjak (ur.)

O knjigi

V monografiji so predstavljeni prispevki posveta z naslovom Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015: vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje.

Vsebinsko so zlasti izpostavljena vprašanja o razmerjih med družbo/kulturo in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter o njihovih medsebojnih vplivih. V ta kontekst uvrščamo prispevke, ki predstavljajo poglede na otroštvo, vzgojo in izobraževanje v družbi, razmerja med starši, vzgojitelji in učitelji ter spremembe njihovih stališč, vrednotnih orientacij in praks. Zaradi družbenih sprememb se tudi na področju socializacije otrok in mladostnikov srečujemo s številnimi težko rešljivimi protislovji.

Število strani: 443

Naslovnica za Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje
Izdano
september 3, 2015

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-177-5