Sodobne teme na področju edukacije I

Avtorji

Janez Vogrinc (ur.)
Iztok Devetak (ur.)

O knjigi

Iz vsebine

V monografiji je zbranih štirinajst prispevkov, ki obravnavajo številne teme s področja edukacije, kot na primer učiteljev profesionalni razvoj, objektivnost in pravičnost ocenjevanja znanja, oglaševalsko pismenost, dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost pouka, znanje športnih pedagogov o zlorabah otrok, odraščanje v rejniških družinah, alkoholizem med mladimi, socialno učenje v  prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, vzgojiteljevo prepoznavanje visokega tveganja za pojav učnih težav pri predšolskih otrocih, specifične učne težave pri matematiki,  razumevanje simbolov za operaciji seštevanja in odštevanja, vodeno aktivno učenje kemije in razvoj fizikalnega jezika.

Število strani: 274

 

Publikacija je izšla v okviru projekta Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Sodobne teme na področju edukacije I
Izdano
september 3, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-079-2