Samoevelvacija na področju predšolske vzgoje

Avtorji

Janez Vogrinc
Vesna Podgornik

O knjigi

Iz uvoda

Monografija je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu predstavimo kratek zgodovinski pregled razvoja evalvacijskih raziskav, opredelimo temeljne značilnosti različnih vrst evalvacijskih raziskav in predstavimo evalvacijsko raziskavo kot raziskovalni pristop, ki združuje kvalitativno in kvantitativno raziskovalno paradigmo. Predstavimo faze evalvacijske raziskave in standarde oz. načela kvalitete in etičnosti evalvacije. Teoretični del monografije zaključimo z opredelitvijo samoevalvacijske raziskave kot pomembnega dejavnika spodbujanja vzgojiteljevega profesionalnega razvoja. V drugem delu monografije so predstavljeni rezultati empirične raziskave, ki smo jo izvedli na reprezentativnem vzorcu vzgojiteljev in svetovalnih delavcev, zaposlenih v slovenskih javnih vrtcih, s katero smo  ugotavljali, kako pogosto in na kakšen način pedagoški delavci v slovenskih vrtcih izvajajo samoevalvacijo.

Število strani: 116

 

Publikacija je izšla v okviru projekta Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Samoevelvacija na področju predšolske vzgoje
Izdano
september 3, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-080-8