Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu

Avtorji

O knjigi

Pomemben cilj priročnika, ki je pred vami, je povečati občutljivost za psihološke razsežnosti timskega dela, z razvijanjem in reflektiranjem lastnega timskega dela pa tudi osebnostni in strokovni razvoj vsakega izmed nas kot profesionalca na vzgojnoizobraževalnem področju.

Število strani: 59

 

Publikacija je izšla v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu
Izdano
september 3, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-084-6